Lektorzy

Lektor to posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy świętej i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią:
Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo).
Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii.
Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny.
W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii - Ewangeliarz.

Niekiedy, zważywszy na okoliczności, dopuszcza się możliwość sprawowania tych czynności podczas liturgii przez świeckich, nie będących ustanowionymi do tego przez władze kościelną.
Wówczas lektorom powierza się troskę o prawidłowe przygotowanie tych osób.

Pięć przykazań lektora:

  1. Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
  2. Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
  3. Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
  4. Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
  5. Lektor jest przykładem dla innych. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

W miarę możliwości – pilnujemy swoich dyżurów! Oczywiście mogą następować zmiany. Jeżeli nie ma osoby przygotowującej czytanie Słowa Bożego, to podchodzimy i sami przygotujemy czytanie.

Jeśli osoba odpowiedzialna za czytanie w danym dniu nie może być obecna, to sama szuka za siebie zastępstwa. To nasza wspólna troska o piękno liturgii.

Dyżury w maju.

Następne spotkanie - czwartek 23 maja br.

Zasady obowiązujące przy układaniu modlitwy wiernych.

 

Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz Andrzej Hryckowian.


26 wsd koszalin26 barka tv   26 dobre media     26 dzielo biblijne   GN logo jpg newlogo diec