Lektorzy

Lektor to posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy świętej i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią:
Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo).
Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii.
Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny.
W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii - Ewangeliarz.

Niekiedy, zważywszy na okoliczności, dopuszcza się możliwość sprawowania tych czynności podczas liturgii przez świeckich, nie będących ustanowionymi do tego przez władze kościelną.
Wówczas lektorom powierza się troskę o prawidłowe przygotowanie tych osób.

Pięć przykazań lektora:

  1. Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
  2. Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
  3. Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
  4. Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
  5. Lektor jest przykładem dla innych. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

W miarę możliwości – pilnujemy swoich dyżurów! Oczywiście mogą następować zmiany. Jeżeli nie ma osoby przygotowującej czytanie Słowa Bożego, to podchodzimy i sami przygotujemy czytanie.

Jeśli osoba odpowiedzialna za czytanie w danym dniu nie może być obecna, to sama szuka za siebie zastępstwa. To nasza wspólna troska o piękno liturgii.

Dyżury w listopadzie i w grudniu.

Zasady obowiązujące przy układaniu modlitwy wiernych.

 

Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz Andrzej Hryckowian.


26 wsd koszalin26 barka tv   26 dobre media     26 dzielo biblijne   GN logo jpg newlogo diec