Ministranci

ministranci logo

Liturgiczna Służba Ołtarza – LSO (ministranci i lektorzy) parafii pw. św. Wojciecha, to wspólnota młodych ludzi: uczniów szkoły podstawowej i średniej, którzy zapragnęli odkrywać swoje miejsce w Kościele i parafii poprzez pomoc kapłanom w sprawowaniu Mszy świętej i nabożeństw.

W czasie Mszy świętej lektorzy czytają Słowo Boże, ministranci zaś przygotowują ołtarz do złożenia na nim przez kapłana ofiary, dają wiernym sygnały dzwonkami, służą przy udzielaniu Komunii Świętej oraz wypełniają wszystkie inne zadania, o które zostaną poproszeni przez księży.

Wszyscy członkowie LSO spotykają się:

  • w każdą sobotę (oprócz pierwszej soboty każdego miesiąca) na cotygodniowej zbiórce ministranckiej wg planu:
    • 10:00 - ministranci starsi
    • 11:00 - ministranci młodsi i kandydaci na ministrantów
  • w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 18:00, w kościele parafialnym sprawowana jest uroczysta Msza święta w intencji wszystkich członków LSO i ich rodzin, po której odbywa się spotkanie ministrantów, ich rodziców i bliskich. Zapraszamy nowych kandydatów, szczególnie z klas szkoły podstawowej, do wstąpienia w szeregi ministrantów naszej parafii.

Opiekunem grupy jest ks. Bogusław Płocharski.