Pogrzeb katolicki

Aby załatwić formalności związane z pogrzebem, należy dostarczyć do biura parafialnego następujące dokumenty:

  • akt zgonu,
  • jeśli zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty w domu czy w szpitalu zaświadczenie, np: od kapelana szpitala.

Zachęcamy, aby pomyśleć o formie pogrzebu z Mszą świętą z trumną w kościele. Jest to bardzo piękny sposób pożegnania osoby zmarłej.
Każdy parafianin, który na co dzień uczęszczał do swojego kościoła parafialnego, ma prawo, aby wspólnota parafialna oddała mu tę ostatnią posługę rozpoczynając od centralnego miejsca w parafii, jakim jest nasz kościół.