Odpust parafialny 2022

2Ze względu na Oktawę Wielkiej Nocy w tym roku uroczystość św. Wojciecha przeniesiona została na 26 kwietnia. To dzień odpustu w naszej parafii. Zaproszony na ten dzień do nas ks. Piotr Niedźwiadek podczas kazania usiłował nakłonić nas do pielęgnowania w sobie cech naszego patrona- św. Wojciecha. Jakich cech? Zapewne tych nakreślonych w liście do Diogneta.

Nieznany z imienia autor w 2. w. n.e. trafnie opisał chrześcijan i ich rolę w świecie. Mówi o chrześcijanach, że „przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem zwyciężają prawa. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są zapoznani i potępiani, a skazywani na śmierć zyskują życie. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im niedostaje, a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich, a są usprawiedliwieni. Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim szacunek. Czynią dobrze, a karani są jak zbrodniarze. Karani, radują się jak ci, co budzą się do życia. Żydzi walczą z nimi jak z obcymi, Grecy ich prześladują, a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna tej nienawiści. (…)  Świat też nienawidzi chrześcijan, chociaż go w niczym nie skrzywdzili, ponieważ są przeciwni jego rozkoszom. Dusza kocha to ciało, które jej nienawidzi, i jego członki. I chrześcijanie kochają tych, co ich nienawidzą.”

Na ile my różnimy się od tego opisu? Czy zatraciliśmy już w świecie nasze piękne chrześcijańskie cechy? Może warto modlić się do św. Wojciecha, by pomógł nam odnaleźć w sobie to, co zagłuszyliśmy przez lata: miłość, dobroć, pokorę, wierność Bogu i męstwo w wyznawaniu wiary…

 

 

Odpustowe kazanie do wysłuchania