Pasterka 2021

3aDziecię nam się narodziło! Ależ mamy oczekiwania wobec Niego: a to, że przyniesie wiele łask, a to że pokój zapanuje wszędzie, że człowiek człowiekowi będzie bratem, a w końcu, że nas zbawi. Jednak mimo iż to Bóg, nie da rady... Nie da rady bez naszego udziału, bez naszej wiary. Musimy odpowiedzieć na Jego miłość. Musimy pozwolić Mu zamieszkać w sobie.

Nawet jeśli wówczas nadal będą nas nękać problemy dnia codziennego, będziemy mieli świadomość, że Bóg czuwa nad nami… Zasilajmy naszą wiarę, która tak często jest wystawiana na próbę przez zło i cierpienie. Najpewniejszy sposób to zasilenie jej modlitwą. Jesteśmy jak rzeka, która wypłynęła ze źródła czystej wody, a potem w swym biegu zbiera wszelkie nieczystości; tak jak rzeka, aby się uratować, musimy mieć kontakt ze źródłem. Trzeba do niego wracać, bo odcinając się od źródła, staniemy się bagnistym bajorem. Swój początek bierzemy w Bogu Stwórcy. Czerpmy z Niego każdego dnia!

P.S.

Po Pasterce otrzymaliśmy muzyczny prezent od Duszpasterzy- kolędę"Wśród nocnej ciszy" zagraną na dzwonkach na tubach- wspaniały przykład wielogodzinnych ćwiczeń i pracy nad harmonijnym brzmieniem i dowód harmonii wśród Wykonawców. Nie obyło się bez bisów!