Rada z nagrodą

nagrodaRada Rycerzy Kolumba działająca przy naszej parafii otrzymała nagrodę dla Najwybitniejszej Rady, ustanowioną przez Radę Najwyższą w Stanach Zjednoczonych. Nagroda jest zwieńczeniem rocznej pracy na rzecz WIARY, SPOŁECZNOŚCI, RODZINY I ŻYCIA.

Zapraszamy mężczyzn do wstąpienia w nasze szeregi. Do naszej bratniej wspólnoty należy ponad 2 miliony mężczyzn, którzy służą Kościołowi wprowadzając wiarę w czyn.

RYCERZAMI KOLUMBA mogą zostać jedynie mężczyźni, którzy:

  1. ukończyli 18 lat,
  2. są praktykującymi katolikami pozostającymi w duchowej łączności ze Stolicą Apostolską.

Wymóg bycia praktykującym katolikiem oznacza, że dany mężczyzna:

  1. akceptuje Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego w sprawach wiary i moralności,
  2. dąży do życia zgodnego z przykazaniami Kościoła Katolickiego,
  3. może przystępować do Sakramentów Świętych.