Różaniec? Odmawiam!

rosaryModlitwa różańcowa ma tyluż zwolenników, co oponentów. Wielu sięga po różaniec każdego dnia, bo to najlepszy przyjaciel w trudnych sytuacjach, inni twierdzą, że to modlitwa monotonna, zbyt długa, sprzyjająca rozproszeniu, a przez to mało skuteczna.
W sporze każda strona może przytoczyć swoje argumenty na obronę, jednak zwycięzca jest tylko jeden. Który?

Faworyta naznaczyła Matka Boża.

W swoich licznych objawieniach stale wskazywała na różaniec jako polecany przez Stwórcę środek modlitewnej z Nim komunikacji. Fundamentem, który pozwala zaufać sile i niezwykłości różańca jest też Tradycja Kościoła, utwierdzająca w przekonaniu, że ta forma modlitwy jest uprzywilejowana w oczach Boga.

Różaniec święty - zgodnie z dawną tradycją - jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Rodzina, która odmawia wspólnie różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie: Jezusa stawia się w centrum, dzieli się z Nim radości i cierpienia, w Jego ręce składa się potrzeby i projekty, od Niego czerpie się nadzieję i siłę na drogę.

Słowa modlitwy różańcowej: Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo zaczerpnięte są wprost z Pisma Świętego. Słyszy się niejednokrotnie zarzut, że różaniec jest modlitwą na chwałę Matki Bożej. A przecież litanijne powtarzanie Pozdrowienia Anielskiego przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi. Rozmyślanie czyni się w oparciu o tekst Ewangelii, gdyż różaniec  to droga życia Chrystusa od poczęcia aż do śmierci, do zmartwychwstania i wejścia do chwały. Dlatego ważne, by odmawiać różaniec w rytmie spokojnej modlitwy i powolnej refleksji, by modlący się łatwiej oddał się kontemplacji tajemnic życia Chrystusa. Jeśli zabraknie kontemplacji, różaniec upodabnia się do ciała bez duszy i zachodzi niebezpieczeństwo, że odmawianie stanie się bezmyślnym powtarzaniem formuł, oraz że będzie w sprzeczności z upomnieniem Chrystusa, który powiedział: „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani”. (Mt 6,7)

Zarzut, że powtarzanie modlitw to praktyka jałowa i nużąca, łatwo odeprzeć: tak jak wielokrotne przywoływanie mamy przez dziecko nie jest dla niej niemiłe i nie nudzi się ni dziecku, ni matce, tak i nasze częste pozdrawianie Matki Bożej w modlitwie, jest wyrazem miłości i przywoływaniem Jej opieki. Odmawiając różaniec rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam odczytać Boże plany i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania. Ona — radosna, bolejąca, chwalebna, zawsze u boku Syna — jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw.

Przez cały październik nabożeństwo różańcowe dla dorosłych będzie codziennie o godzinie 17:30, a dla dzieci – w poniedziałki, środy i w piątki o 17:00.

Każdego dnia modlić się będziemy w różnych intencjach.