Sprawozdanie za 2020 rok

Koniec roku to czas na podsumowania i wnioski. Nie inaczej jest w parafii, gdzie proboszcz przedstawia bilans pracy duszpasterskiej i rozlicza się przed wiernymi z wykonania zadań postawionych sobie i parafianom przed rokiem. Pracę duszpasterzy parafii pw. św. Wojciecha i zaangażowanie jej wiernych oddają poniższe zestawienia.

  1. Posługi duszpasterskie:

- chrzty: 57 (w 2019 roku było 63)

- I Komunia święta: 98 dzieci (było 44 dzieci)

- bierzmowani: 77 osoby, w tym aż 22 osoby dorosłe z rąk Ks. Biskupa Edwarda Dajczaka (było 61 osób) – jestem wdzięczny rodzicom dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży bierzmowanej za pomoc i życzliwość.

- sakramenty małżeństwa: 18 (było 20)

- odwiedziny chorych: miesięcznie odwiedzamy ok. 35 chorych oraz opiekujemy się chorymi przebywającymi w koszalińskim  Hospicjum

- pogrzeby: 101 (było 92) –  wszystkich zmarłych, szczególnie w minionym roku z naszych rodzin i Parafii polecamy Miłosierdziu Bożemu, wołając: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

  1. Odeszli z naszej Parafii: ks. Zbigniew Werra, który został proboszczem w Łeknie oraz ks. Grzegorz Szymanowski, który został mianowany wikariuszem parafii mariackiej w Szczecinku; przyszli zaś do nas: ks. Paweł Mielnik, ks. Bogusław Płocharski oraz diakon Mariusz Wolender.
  2. Nie odbyło się ogólnopolskie liczenie wiernych (2019 roku uczestniczyło we Mszach świętych w naszej Parafii 1608 wiernych).
  1. Planowane prace na ten rok z powodu pandemii nie zostały wykonane; wykonano jedynie:

- remont kominów wykonany przez firmę specjalizującą się w pracach na wysokościach;

- położenie nowej kostki brukowej wokół budynku kościoła i plebanii;

- położenie fundamentu pod pomnik Matki Boskiej Katyńskiej wykonany przez śp. Zygmunta Wujka;

- wymiana zasuwy burzowej chroniącej przed zalaniem ściekami pomieszczeń piwnicy;

- obecnie czekamy na decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska odnośnie dotacji: prace mają obejmować m.in. zamontowanie ogrzewania podłogowego w kaplicy oraz w pomieszczeniu dla dzieci oraz całkowity remont tego pomieszczenia.

Zakupiono:

- monstrancję na dużą hostię

- ornaty: o Duchu Świętym, adwentowy i bożonarodzeniowy.

  1. Zamierzenia na 2021 rok:

- jeżeli otrzymamy dotację z ministerstwa, to pierwszeństwo będą miały prace związane z projektem – wkład własny ze strony Parafii wynosi – 35.000zł ;

- gdybyśmy, niestety nie otrzymali tej dotacji – w zamierzeniu jest zrobienie ogrzewania podłogowego w kaplicy.

Należy jeszcze podkreślić niesamowita postawę wielu wiernych, którzy w okresie zamknięcia kościoła wspierali kościół finansowo poprzez wpłaty internetowe. Dzięki ofiarności wiernych Parafia nie ma żadnego zadłużenia.

  1. Dziękuję za życzliwość, z jaką spotykają się kapłani: za modlitwę, dobre słowo – w tym także dobre świadectwo o naszej Parafii wypowiadane na zewnątrz. Rozdano 42.000 Komunii świętych (!) (w 2019 roku rozdano w naszej Parafii 84.000 Komunii świętych).

Smuci wciąż znaczna liczba wiernych obojętnych na sprawy wiary.

Wśród pozytywnych wydarzeń ostatniego roku należy wymienić:

- rozwój duchowy wiernych widoczny w życiu sakramentalnym oraz w udziale coraz wiernych we wspólnotach parafialnych – pierwsi, którzy wrócili do kościoła do całkowitym zamknięciu w okresie wielkanocnym – to byli właśnie wierni należący do wspólnot. Niesamowitym świadectwem była postawa wielu wiernych, którzy czekali m.in. w Niedzielę Zmartwychwstania w kaplicy i przed kaplicą na udzielenie Komunii świętej;

- wiele wydarzeń, które rozbudzały życie Parafii:

- adoracja Pana Jezusa w naszej kaplicy adoracji całodziennej;

- koronka do Miłosierdzia Bożego odmawiana codziennie o 15.00 oraz przed trzema niedzielnymi Mszami; 

- pierwsze soboty miesiąca;

- Różaniec Rodziców za Dzieci;

- wieczory uwielbienia prowadzone przez wspólnotę Emmanuel;

- marsze różańcowe mężczyzn odbywające się w naszym kościele;

- dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego;

- rekolekcje adwentowe prowadzone przez ks. Lucjana Chronchola; 

- katechezy przed niedzielnymi Mszami na temat modlitwy oraz sakramentów świętych;      

- najliczniejszy w diecezji parafialny zespół synodalny i najliczniejsza grupa parafian uczestniczących w dniach skupienia i rekolekcjach synodalnych;

- koncert kolęd w wykonaniu Moniki Kuszyńskiej

- akcja „W urodzinowym prezencie dla Jezusa” na rzecz dzieci z domowego hospicjum dziecięcego;

- poświęcenie na Lubiatowie placu pod budowę domu Sióstr Maryi Gwiazdy Porannej;

- procesja Bożego Ciała;

- transmisje internetowe uroczystości z naszego kościoła a od pewnego czasu transmisja Mszy świętej w Radiu Koszalin;

… i wiele jeszcze innych bardzo radosnych wydarzeń, które nie byłyby możliwe bez zaangażowania księży wikariuszy i wiernych!                                                                                        

Bogu w Trójcy Świętej jedynemu za wszystko niech będą dzięki!

    ks. Andrzej Hryckowian