Nabożeństwo fatimskie

folderowaMaryja do dzieci w Fatimie powiedziała: „Przychodźcie każdego trzynastego dnia miesiąca, a powiem wam, kim jestem i czego pragnę”.

Na pamiątkę wydarzeń w Fatimie my również w tych dniach od maja do października gromadzimy się na nabożeństwach fatimskich (z uwzględnieniem wszelkich ograniczeń w sprawowaniu liturgii). Pierwsze nabożeństwo- 13 maja po wieczornej mszy świętej.

Trzynasty dzień miesiąca był rzeczywiście dniem objawień, czyli próbą zasygnalizowania nam przez Maryję Jej pragnień. Ukazując sytuację świata: obrazując piekło, to skąd się biorą wojny, prześladowania, cierpienia sprawiedliwych, Maryja wskazuje, co uczynić, aby ten świat był inny, pokazuje drogę uświęcenia oraz drogę przemiany świata w sposób duchowy.

Nie postrzegamy Objawień Matki Bożej w Fatimie przez pryzmat sensacji, choć przez ponad sto lat nagromadziło się wiele ludzkich interpretacji nadprzyrodzonego zjawiska. Maryja nie przychodzi po to, by budzić ciekawość, przepowiadać przyszłość czy pokazywać jakieś kataklizmy. Pani Fatimska zupełnie od innej strony pokazuje duchowy obraz rzeczywistości- to, co się dzieje, jest związane z grzechem człowieka. Stąd potrzeba nawrócenia, pokuty i pewnych aktów, które mogą przyczynić się do zmiany obecnego świata, przez przemianę serc i sumień ludzkich.