Dyspensa pierwszomajowa

dyspensa

Biskup ordynariusz, uwzględniając świąteczny charakter weekendu majowego, udziela wiernym naszej diecezji dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 1 maja 2020.

Jednocześnie zachęca korzystających z łaski dyspensy do zastąpienia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dziełami miłosierdzia lub innymi czynami pokutnymi.