Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Komunikaty Biskupa Ordynariusza

Publikujemy najnowsze wskazanie biskupa w związku z ogłoszeniem przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego. Zawiera ono także wszystkie poprzednie decyzje.

I. W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Polski rząd zdecydował o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, wobec tego nie mogą odbywać się zgromadzenia powyżej 50 osób. Zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób dotyczy instytucji państwowych i religijnych. Dotyczy to zarówno spotkań w budynkach, jak i na świeżym powietrzu.

Wobec powyższego zarządzam:

 1. We wszystkich Mszach św. (także Mszach ślubnych czy pogrzebowych) może brać udział maksymalnie 50 osób (łącznie wewnątrz kościoła i na zewnątrz), włączając w to duchowieństwo parafialne, posługujących w liturgii i uczestników. Przed wejściem do kościoła czy kaplicy należy przeliczyć wiernych i poprosić, aby usiedli od siebie możliwie daleko, zachowując bezpieczną odległość. Odpowiedzialnymi za wykonanie tego zarządzenia są Księża Proboszczowie. Proszę ograniczyć uczestnictwo ministrantów w liturgii.
 2. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, rekolekcyjnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach, więzieniach etc. ograniczam wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. W wypadku, gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.
 3. Przypominam o udzielonej dyspensie od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej.
 4. Zarządzam, że do odwołania jedynym sposobem komunikowania wiernych jest podawanie Komunii św. na rękę.
 5. Ważne jest dbanie o higienę rąk, zarówno przez szafarzy, jak i wiernych. Przypominam o wyrażaniu czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon.
 6. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej, na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed szafarzem, prawą ręką przyjąć Komunię św. do ust. Proszę uwrażliwić wiernych, że z dłoni należy utworzyć swego rodzaju tron dla Najświętszego Sakramentu. W żadnym wypadku nie wolno wiernemu odchodzić z Hostią na dłoni od szafarza.
 7. Porządek Komunii św. powinien być wyraźnie zapowiedziany przez celebransa lub Księdza Proboszcza przed jej rozdzielaniem, a wierni powinni być pouczeni o godnym przyjęciu Komunii św.
 8. Możliwa jest też Komunia św. duchowa. Polega ona na wzbudzeniu w sobie gorącego pragnienia przyjęcia Jezusa Chrystusa. Praktyka Komunii duchowej dotyczy tych, którzy są w stanie łaski uświęcającej. Ci, którzy mają świadomość popełnienia grzechu ciężkiego, mogą oczywiście gorąco się modlić o Boże Miłosierdzie i w ten sposób jednoczyć się z Jezusem.
 9. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe (również miejskie), Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania. Pamiętajmy o słowach Jezusa: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20), w tych okolicznościach zachęcajmy do pielęgnowania modlitwy rodzinnej.

II. PRZYPOMNIENIE POPRZEDNICH ZARZĄDZEŃ

 1. Podjąłem decyzję o przeniesieniu tegorocznych parafialnych i szkolnych rekolekcji wielkopostnych.
 2. Zobowiązałem Księży Proboszczów, aby skontaktowali się z dyrektorami szkół na terenie swojej parafii, w celu odłożenia decyzji o rekolekcjach.
 3. Podjąłem decyzję o odwołaniu tegorocznej pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę.
 4. Zdecydowałem o zawieszeniu wszystkich spotkań i inicjatyw duszpasterskich, w tym Wielkopostnych Czuwań Młodzieży.
 5. Zdecydowałem o zawieszeniu wszystkich bierzmowań.
 6. Przypominam, że na czas obowiązywania powyższych zaleceń, nie wolno organizować I Komunii św.
 7. Zawieszone zostały kanoniczne wizytacje biskupie.
 8. Po konsultacjach z ordynatorami oddziałów szpitalnych zaleciłem Księżom Kapelanom posługującym w szpitalach naszej diecezji szczególną ostrożność. Proszę, aby kapelani konsultowali z dyrektorami placówek oraz koordynatorami oddziałów szpitalnych wszystkie swoje działania.
 9. Księża posługujący wśród więźniów powinni dostosować się do procedur i zaleceń władz więziennych.

Stanowczo przypominam, że należy bezwzględnie przestrzegać w kościołach następujących zasad:

Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny. Powinno się ustawić w zakrystii, jeśli go nie ma, naczynie do mycia rąk. Zaleca się korzystanie ze środków dezynfekujących.

 • Znak pokoju należy przekazywać przez ukłon, bez podawania rąk.
 • Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.
 • Należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie.
 • Na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne.
 • Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

Zgodnie z zaleceniami KEP polecam duszpasterzom:

 • Pozostawić otwarte kościoły w ciągu dnia.
 • Troszczyć się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu z uwzględnieniem zarządzeń państwowych, które mówią o maksymalnej liczbie uczestniczących (50 osób).
 • Odwiedzać chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, tylko przy zachowaniu należytych zasad higieny i tylko w sytuacjach koniecznych.

Powyższe wskazania obowiązują od chwili ich ogłoszenia do odwołania.

III. SZCZEGÓLNE WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE

Prośba do Księży i Osób Konsekrowanych

Nie wolno nam zapomnieć o tym, że naszą rolą, jako duszpasterzy, w tak trudnych sytuacjach, jest przede wszystkim ukazywanie mocy Bożej Opatrzności i trwanie na pokornej modlitwie. Wszystkich moich braci prezbiterów, osoby życia konsekrowanego, wzywam, zgodnie z komunikatem Przewodniczącego KEP z dnia 13.03.2020 r., aby każdego dnia w kościołach, bez udziału wiernych świeckich, o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

Prośba do sióstr i braci, wiernych świeckich

Przypominam, że Msze św. oraz inne modlitwy, transmitowane przez środki masowego przekazu dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie zachęcam wszystkich diecezjan do godnego udziału w tych transmisjach, równocześnie nie wykonując żadnych innych czynności poza modlitwą.

(...)

Na koniec zwracam się do Was Bracia i Siostry Diecezjanie o okazywanie miłosierdzia osobom samotnym i starszym. Proszę, zainteresujcie się nimi, pomóżcie w zrobieniu zakupów, zaopatrzeniu w lekarstwa i inne potrzebne do życia środki. Bądźmy w tym wyjątkowym i trudnym czasie dobrymi Samarytanami, którzy nie przechodzą obojętnie obok cudzej biedy. Pamiętajmy jednak zawsze o roztropnym, minimalnym kontakcie z tymi osobami, by nie doprowadzić ich do zakażenia wirusem.

Te wyjątkowe i trudne wydarzenia, wystawiające na próbę wiarę i wytrwałość wielu osób, mogą dać nam okazję do coraz pełniejszego rozumienia, jak bardzo ważne jest odkrywanie Chrystusa nie tylko w sakramentach świętych, ale także w służbie drugiemu człowiekowi. Proszę, zdajmy ten egzamin z solidarności społecznej, budowania więzi i patriotyzmu. Ufajmy Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo Maryi Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei.

Ogarniając wszystkich, w tym trudnym czasie, szczególną modlitwą, w dniu 19.03.2020 r. w Uroczystość św. Józefa w naszym sanktuarium w Słupsku, odprawię Mszę św. i zawierzę naszą diecezję opiece św. Józefa. Msza św. będzie transmitowana przez Dobre Media.

Bezpośredni kontakt

kontakt tel

 

 

Wybrane kazania

audio 01

Msze święte

Niedziela

7:30  
9:00  
 10:30  - dla dzieci
12:00  - suma
15:00  
18:00  - dla młodzieży


Dni powszednie

7:00  
18:00  


Hospicjum

 niedziela:  godzina  16:00 
środa:  godzina  16:00

aaa

Biuro parafialne

 Biuro parafialne:

 

wtorek - piątek
16:00 - 17:00

sobota
10.00 - 11.00


Spowiedź św.
20 minut przed każdą Mszą św.


26 wsd koszalin26 barka tv   26 dobre media     26 dzielo biblijne   GN logo jpg newlogo diec