Jak pomóc zmarłym?

angelNieprawdą jest, że zmarli pozostawieni są samym sobie. Wprawdzie nie mogą już w żaden sposób sobie pomóc, ale liczą na nas. W dniach 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza możemy uzyskać dla dusz w czyśćcu cierpiących całkowite darowanie kar, czyli odpust zupełny.

Warunkiem jest również nawiedzenie z modlitwą kościoła lub kaplicy publicznej, odmówienie "Ojcze nasz" oraz "Wierzę w Boga". Trzeba być w stanie łaski uświęcającej (warunkiem jest brak przywiązania do jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego),należy przyjąć Komunię św. oraz pomodlić się w intencjach Ojca Świętego.

Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

Po jednej spowiedzi (czyli w stanie łaski uświęcającej) można uzyskać wiele odpustów zupełnych, czyli takich, które uwalniają od kary doczesnej należnej za grzechy w całości. Natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża zyskamy tylko jeden odpust zupełny.

Pomocą dla dusz czyśćcowych jest również odpust cząstkowy, kiedy- jak wynika to z nazwy- darowane są kary tylko w pewnej części. Miara zależy od wysiłku i gorliwości, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym, ale jest on oznaczany bez określania dni lub lat.

Nie tylko listopadowa pobożność nagradzana jest odpustami. TU można przeczytać o innych warunkach, za wypełnienie których uzyskamy odpust dla naszych bliskich.