Wakacje Grupy Modlitwy o. Pio

grupaDTegoroczne wakacyjne spotkania Grupy Modlitwy Ojca Pio to w lipcu pielgrzymka  do szczecineckiej  parafii pw. św. Rozalii z Palermo, a w sierpniu na koszalińską Górę Chełmską.

Parafia Św. Rozalii to stosunkowo młoda parafia (erygowanie parafii 1983 r, konsekracja kościoła 2005 r.). Wyjątkowym miejscem jest tam przykościelna plenerowa Droga Krzyżowa, wybudowana z ogromnym zaangażowaniem pomysłodawcy i budowniczego, ówczesnego ks. proboszcza Andrzeja Targosza i jego parafian. Historię  parafii i Kalwarii przedstawiła nam, wykazując ogromną pasję i wiedzę o tym miejscu, pani Elżbieta Dorogusz- Doroszkiewicz, współautorka „Przewodnika po Szczecineckiej Kalwarii”. Główny budulec tej wyjątkowej Drogi Krzyżowej to kamień. Każdy z nich trafił tu ze swą historią i nadal ją tworzy; być może otwiera czyjeś kamienne serce.

Po Mszy św. celebrowanej przez ks. Zbigniewa Jędrzejczyka mieliśmy możliwość zwiedzenia muzeum parafialnego gromadzącego pamiątki bezpośrednio związane z parafią oraz pośrednio nawiązujące do życia św. Rozalii. Podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej, posiłkując się  fragmentami Pisma Świętego oraz cytatami z korespondencji ojca Pio, polecaliśmy Panu Jezusowi naszą diecezję, parafię, Grupę Modlitwy, nas samych i nasze rodziny.

Na Górę Chełmską do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej pielgrzymował z nami ks. Proboszcz Andrzej Hryckowian, który odprawił Mszę św. w intencji członków naszej Grupy Modlitwy oraz ich rodzin.

Podczas wejścia na Górę odmówiliśmy modlitwę różańcową. Rozważając Tajemnice Światła prosiliśmy  Matkę Najświętszą, aby u swego Syna wypraszała dla nas wszelkie potrzebne łaski. W pierwszej tajemnicy prosiliśmy o owoce sakramentu chrztu w naszym życiu, w drugiej o dar mocnej wiary dla nas i tych, których kochamy. W tajemnicy trzeciej dziękując za każdego naszego dobroczyńcę prosiliśmy o wszelkie dobro dla nich. Rozważając tajemnicę czwartą modliliśmy się za grzeszników, prosząc o ich przemianę i łaskę nawrócenia. Piątą tajemnicę ofiarowaliśmy za kapłanów, z którymi kiedykolwiek się zetknęliśmy, proszą o życie wieczne dla zmarłych, a dla żywych o radość oglądania owoców swej apostolskiej pracy.