Nabożeństwo fatimskie

folderowaMaryja do dzieci w Fatimie powiedziała: „Przychodźcie każdego trzynastego dnia miesiąca, a powiem wam, kim jestem i czego pragnę”.

Na pamiątkę wydarzeń w Fatimie my również w tych dniach od maja do października gromadzimy się na nabożeństwach fatimskich. Pierwsze z nich- 13 maja po wieczornej mszy świętej.

Trzynasty dzień miesiąca był rzeczywiście dniem objawień. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że skoro Maryja objawia się, to znaczy, że czegoś od nas pragnie. Maryja ukazuje nam sytuację świata: obrazując piekło, to skąd się biorą wojny, prześladowania, cierpienia sprawiedliwych, wskazuje, co uczynić, aby ten świat był inny. Maryja pokazuje drogę uświęcenia oraz drogę przemiany świata w sposób duchowy.

Ważne, aby nie traktować Objawień Matki Bożej w Fatimie przez pryzmat sensacji, który dominuje w patrzeniu na Fatimę. Odciąć się od tego, co stanowi ludzką interpretację, która się przez ponad 100 lat wokół Fatimy nagromadziła. Maryja nie przychodzi po to, by budzić ciekawość, nie przychodzi po to, aby przepowiadać przyszłość czy pokazywać jakieś kataklizmy. Pani Fatimska zupełnie od innej strony pokazuje duchowy obraz rzeczywistości- to, co się dzieje, jest związane z grzechem człowieka. Stąd potrzeba nawrócenia, pokuty i pewnych aktów, które mogą przyczynić się do zmiany obecnego świata, przez przemianę serc i sumień ludzkich.