Weekend z Matką Bożą

Tegoroczny weekend majowy to codzienna okazja do spotkania z Matką Bożą. Trzeci maja - święto Królowej Polski, a w sobotę zapraszamy na 7.00 na Mszę św. sprawowaną jako wynagrodzenie za bluźnierstwa wypowiadane przeciw Matce Bożej. Po Mszy odmówimy wspólnie część różańca świętego - modlitwę najbardziej maryjną ze wszystkich.

W niedzielę o 17.00 członków Żywego Różańca zapraszamy na zmianę tajemnic.

10 grudnia 1925 r. Matka Boża objawiła się z Dzieciątkiem siostrze Łucji i zezwoliła jej na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Pokazała też Swe otoczone cierniami serce, które niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią.

Te zniewagi to:

1. Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
2. Przeciw Jej Dziewictwu,
3. Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
4. Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,
5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

Maryja obiecała, że przybędzie w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty wypełnią cztery warunki w intencji zadośćuczynienia. Jakie są te podstawowe warunki praktykowania nabożeństwa pierwszych sobót:

spowiedź w intencji zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi.
W rachunku sumienia należy uwzględnić pytanie, czy sami nie dopuściliśmy się grzechów przeciwko Matce Bożej. Dobrze jest odmówić przed spowiedzią maryjną modlitwę. Do spowiedzi można przystąpić niekoniecznie w pierwszą sobotę – ważne, byśmy byli w stanie łaski uświęcającej, przyjmując Komunię świętą.

Komunia święta wynagradzająca.
Jeśli mamy upodabniać nasze serca do Niepokalanego Serca Maryi, to trzeba naśladować Ją w zjednoczeniu z Jezusem. Najpełniej uczynimy to w sakramencie Eucharystii.

różaniec wynagradzający z Modlitwą Anioła z Fatimy po każdym dziesiątku: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

– towarzyszenie Maryi przez piętnastominutowe rozmyślanie.
Możemy rozmyślać nad jedną tajemnicą albo nad wszystkimi kolejnymi tajemnicami. Przeżywanie ich z Maryją kształtuje nasze serce, upodabnia je do Jej Serca i sprawia, że uczymy się patrzeć na świat i wydarzenia naszego życia Jej oczami.

Na zakończenie rozmyślania podejmijmy postanowienie: w czym nasze życie się zmieni, w czym zechcemy szczególnie naśladować Maryję od dzisiejszego dnia. Wynagradzać Maryi będzie nie tylko nasza modlitwa, ale postawa całego życia: codzienna wierność w rzeczach małych i wielkich. Jeśli zaś zdecydujemy się, aby obchodzić to nabożeństwo przez cały rok, nie ograniczając się tylko do pięciu pierwszych sobót od maja do października, co roku ofiarujemy Maryi „wieniec z gwiazd dwunastu”.