Ona jest z nami w każdy czas

MB Krolowa PolskiW trudnych dla Polski dziejowych momentach to Jej imię było wzywane. Wojska, idące do walki z Jej imieniem na ustach, odnosiły zwycięstwa, których wytłumaczyć inaczej jak tylko interwencją z Nieba nie sposób. Towarzyszyła i cywilom: prace polowe zaczynało się z Matką Boską Siewną, Zielną, Kwietną. Bliska całemu narodowi, jak to Matka. I jak Matka opiekuje się nami w najtrudniejszych chwilach, ratuje z opresji. Nie dziwi fakt, że została obrana za patronkę narodu. Dziwić tylko może, że to nie Polacy wpadli na pomysł, aby obwołać Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski. Jeszcze trudniej uwierzyć, że sama Maryja poprosiła, żeby Ją tak nazywać.

Jezuita Włoch Giulio Mancinelli w Neapolu modlił się, by Matka Boża podała mu tytuł, jaki jeszcze chciałaby mieć. W objawieniu 14 sierpnia 1608 r. Maryja zapytała mnicha, dlaczego nie nazywa Jej Królową Polski. Dodała, że „to królestwo bardzo umiłowała i wielkie rzeczy dla niego zamierza, ponieważ osobliwą miłością do Niej płoną jego synowie”. Władze kościelne objawienie to uznały za prawdziwe. O. Gulio odbył pielgrzymkę do Krakowa, gdzie w ponownym objawieniu Matka Boże po raz kolejny nazwała się Królową Polski. Poprosiła również o widzialny symbol Jej królowania. W 1628 r. mieszkańcy Krakowa spełnili tę prośbę, zdobiąc wieżę Bazyliki Mariackiej królewską koroną. Odzew był jednak znacznie większy. W kościele w wielkopolskim Rokitnie zawisł obraz Matki Bożej z polskim orłem na piersi. Był on tak masowo kopiowany, że do dziś kilkanaście takich wizerunków wisi w maryjnych sanktuariach w całej Polsce- najsłynniejsza kopia w Licheniu. Królową Polski zaczęli nazywać Maryję paulini z Jasnej Góry. Oficjalne nadanie tytułu nastąpiło 1 kwietnia 1656 r., po cudownej obronie Częstochowy w czasie najazdu szwedzkiego. W katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz ślubował: „Ciebie za patronkę moją i za Królową państw moich dzisiaj obieram”.

Choć król złożył obietnicę, że będzie starał się w Rzymie o ustanowienie osobnego święta dla uczczenia obioru Maryi na Królową Polski, to udało się to dopiero w roku 1924. Nieco wcześniej, w 1920 r., na prośbę biskupów polskich do Litanii Loretańskiej zostało dodane wezwanie  "Królowo Polski módl się za nami". W trzechsetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza biskupi polscy z inicjatywy więzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego dokonali ponownego zawierzenia całego kraju Maryi. 26 sierpnia 1956 r. około miliona wiernych na Jasnej Górze złożyło Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.

Uroczystość Maryi Królowej Polski obchodzimy 3 maja.