Oto są baranki młode…

Josefa de Ayala The Sacrificial Lamb Walters 371193Wielka Sobota. Dzień trwania przy Grobie Pańskim. Dzień ciszy. Oczekujemy zmartwychwstania Pana. Kościół powstrzymuje się od sprawowania sakramentów. Nawiedzamy kościół, by adorować Jezusa w Bożym Grobie. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny jest pięknym obyczajem, ale jednak drugorzędnym.  Wieczorem (u nas o 21.00) Wigilią Paschalną rozpoczniemy świętowanie Zmartwychwstania Pana Jezusa. To najważniejsza i najpiękniejsza celebracja w całym Roku Liturgicznym. To celebrowanie tajemnicy nowego życia, które przynosi zmartwychwstały Chrystus.

Wigilia Paschalna składa się z czterech części, które koncentrują się na symbolach nowego życia: świetle, słowie, wodzie i uczcie. Liturgia światła rozpoczyna się przed kościołem. Tam następuje poświęcenie ognia i paschału, który następnie zapalony od poświęconego ognia procesyjnie wnoszony jest do zaciemnionego kościoła.  Od paschału- jedynego źródła światła- kolejni wierni odpalają swoje świece. Kiedy człowiek zobaczy stopniowe rozchodzenie się światła zapalanego od paschału, rozumie, co znaczy, że Chrystus jest światłością świata. On Swoim zmartwychwstaniem opromienia nasze życie. Symbolikę światła wyjaśnia śpiewane Orędzie Wielkanocne, tzw. Exsultet (ozn. weselcie się).

Liturgia Słowa Jest bardzo rozbudowa na. Składa się aż z dziewięciu czytań. Pokazu ją one historię zbawienia: od początku świata, poprzez wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, aż do czasu, gdy Boży Syn stał powstał z martwych. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu śpiewa się hymn Chwała na wysokości przy akompaniamencie dzwonów. Ewangelia przedstawia relację z odkrycia pustego grobu.

Struktura całej Wigilii Paschalnej ma jako centrum chrzest. Chrześcijanie odnawiają w noc Paschy przymierze z Bogiem, które zawarli przez chrzest. Liturgia chrzcielna rozpoczyna się odśpiewaniem Litanii do Wszystkich Świętych, by uświadomić sobie, w jak szlachetnym gronie się znaleźliśmy i że przez chrzest zostaliśmy powołani do świętości. Po litanii następuje błogosławieństwo wody chrzcielnej i  odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Wierni z zapalonymi świecami w ręku wyrzeka ją się grzechu oraz wyznają wiarę.

Jako święci i umiłowani przez Boga przystępujemy do kolejnej części celebracji – Liturgii Eucharystycznej. Każda Msza św. jest uobecnianiem Paschy Chrystusa – Jego śmierci i zmartwychwstania. Jednak Msza Wigilii Paschalnej jest matką wszystkich Mszy świętych, najważniejszą Eucharystią w całym roku. Wraz ze Zmartwychwstałym spożywamy posiłek będący zapowiedzią wiecznej uczty. Procesja rezurekcyjna kończąca Eucharystię w naszym kościele zgodnie z wieloletnią tradycją odbywa się rankiem w niedzielę. Wówczas to ogłosimy światu radosną wieść:  Chrystus zmartwychwstał!

 

Ogłoszenia dotyczące Wielkiej Soboty:
-
adoracja Pana Jezusa w Grobie od 8.00;
- o 9.00 w katedrze „Ciemna Jutrznia”;
- poświęcenie pokarmów w naszym kościele co pół godziny: od 9.00 do 15.00 (ostatni raz!);
poświęcenie pokarmów przy krzyżach przydrożnych: w Dzierżęcinie o 11.00, w Lubiatowie o 11.30, w Maszkowie o 12.00 oraz w Hospicjum o 12.30;
- okazja do spowiedzi od 9.00 do 15.00;
-
o 21.00 rozpocznie się na zewnątrz kościoła Liturgia Wigilii Paschalnej – prosimy wszystkich o przyniesienie świec.