Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Nowenna do Ducha Świętego

PentecostOd piątku 11 maja 2018 r. w całym Kościele rozpoczyna się dziewięciodniowe nabożeństwo błagalne do Ducha Świętego. Jest ono wzorowane na modli­tewnym oczekiwaniu apostołów na zesłanie obiecanego Ducha Świętego. Po wniebowstąpieniu Pa­na, apostołowie "wrócili do Jerozolimy" i w Wieczer­niku przez dziewięć dni "trwali jednomyślnie na modli­twie" razem z Maryją, niewiastami i uczniami Pańskimi. (Dz 1,12-14)

Nowenna do Ducha Świętego rozpoczyna się tradycyjnie w piątek po uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym roku uroczystość ta wypadła w czwartek 10 maja. Od 2004 roku w Polsce obchodzimy ją w najbliższą niedzielę po uroczystości. Wszystko to na mocy  dekretu watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który umożliwił świętowanie w krajach, gdzie dzień ten nie jest ustawowo wolny od pracy.

 

Ponieważ w tym roku nowenna do Ducha Świętego przy­pada w maju, dlatego będzie łączona z nabożeństwami majowymi.

W sobotę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego od 21.00 trwać będzie w kościele pw. Ducha Świętego modlitewne czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego – w ramach czuwania wysłuchamy konferencji ks. Jarosława Kwietnia. Będzie również modlitwa o wylanie Ducha Świętego, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz o 23.00 Eucharystia pod przewodnictwem ks. Biskupa Edwarda Dajczaka.

Poniżej przedstawiamy porządek nowenny odprawianej w kościele, ale oczywiście można się nią modlić także w domu.

1. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu mo­żna zaśpiewać hymn: „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” lub sekwencję: „Przybądź, Duchu Świę­ty” czy też inną pieśń do Ducha Świętego.

2. Modlitwa wstępna:
Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić w sposób widoczny na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3. Dni nowenny:

 • Pierwszy dzień nowenny.
  W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Je­zus "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego". (J 37,39)
  Módlmy się:
  Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, tak również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

 • Drugi dzień nowenny.
  Pismo święte poucza: "Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zba­wiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego ła­ską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecz­nego". (Tt 3,5-7)
  Módlmy się:
  Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łas­kawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

 • Trzeci dzień nowenny.
  Pismo święte poucza: "Wszyscyśmy w jed­nym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jed­nym Duchem". (1 Kor 12,13)
  Módlmy się:
  Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

 • Czwarty dzień nowenny.
  Pismo święte poucza: "Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych". (2 Kor 1, 21-22)
  Módlmy się:
  Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieńs­twem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

 • Piąty dzień nowenny.
  Pismo święte poucza: "Duch przychodzi z po­mocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wy­razić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą". (Rz 8,26-27)
  Módlmy się:
  Panie Jezu Chryste, dzięki miesz­kającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa na­sza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

 • Szósty dzień nowenny.
  Pismo święte poucza: "Postępujcie według du­cha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem du­cha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opa­nowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy". (Gal 5,16.22.25)
  Módlmy się:
  Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

 • Siódmy dzień nowenny.
  Pismo święte poucza: "Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem ce­nę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w wa­szym ciele". (1 Kor 6,19-20)
  Módlmy się:
  Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

 • Ósmy dzień nowenny.
  Pismo święte poucza: "Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głę­bokości Boga samego". (1 Kor 2,9-19)
  Módlmy się:
  Przybądź, Duchu Święty, napeł­nij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym ser­cem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

 • Dziewiąty dzień nowenny.
  Pismo święte poucza: "Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i na­pełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zosta­li napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mó­wić". (Dz 2,1-4)
  Módlmy się:
  Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pom­nożenia chwały Bożej. Amen.

4. Ojcze nasz...

5. Módlmy się:
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyła­jąc nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.

6. Litania loretańska.

7. Zakończenie nabożeństwa błogosławieństwem eucharystycznym.

za: www.communiocrucis.pl

Bezpośredni kontakt

kontakt tel

 

 

Wybrane kazania

audio 01

Msze święte

Niedziela

7:30  
9:00  
 10:30  - dla dzieci
12:00  - suma
15:00  
18:00  - dla młodzieży


Dni powszednie

7:00  
18:00  


Hospicjum

 niedziela:  godzina  16:00 
środa:  godzina  16:00

aaa

Biuro parafialne

poniedziałek:  nieczynne
wtorek:  15:00 - 17:00
środa:  15:00 - 17:00
czwartek:  15:00 - 17:00
piątek:  15:00 - 17:00
sobota:  10:00 - 12:00

 


26 wsd koszalin26 barka tv   26 dobre media     26 dzielo biblijne   GN logo jpg newlogo diec